در کارگاه آشنایی با دوربین قطع بزرگ (View Camera) هنرجویان از طریق آموختن تعاریف و آشنایی با اجزاء و تکنیک‌های آن، کاربردهای مختلفِ این گونه از دوربین‌ها را فرا خواهند گرفت و سپس با دوربین (Linhof Kardan Color) به عکاسی خواهند پرداخت. از آنجا که دوربین‌های قطع بزرگ قابلیت‌های فراوانی برای ایجاد جلوه‌های بصری مانند عمق میدان زیاد در فواصل کم از سوژه (The Scheimpflug Effect)، اصلاح پرسپکتیو، کنترل و تغییر شکل سوژه دارند، امکانات و کاربرد کم نظیری برای عکاسان هنری، معماری، تبلیغاتی و صنعتی، منظره و... پدید می‌آورند. غیر از موارد بالا در این نوع دوربین‌ها به علت سطح بزرگ حساس به نور، عمل بزرگنمایی عکس در مرحله ارائه آن با حداکثر جزئیات سوژه و در اندازه‌های بزرگ امکان پذیر می‌شود.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار