حمید سوری متولد 1337 ساری، کارشناسی هنر با گرایش عکاسی از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا و کارشناسی ارشد تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا سانتاباربارا  مدرس دانشکده‌های هنر، برگزار کننده نمایشگاه‌های عکس و ویدئو آرت دریونان، هلند، ایتالیا و آمریکا و سخنرانی‌های متعدد در مراکز علمی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور، مدیر واحد پژوهش موزه هنرهای معاصر تهران نیز بوده است.
در این نشست سوری صحبت های خود را در دو بخش ارایه کرد، در بخش نخست به اهمیت اندازه و مقیاس در هنر معاصر پرداخت و با معرفی نمونه‌هایی در تاریخ هنر سیر تکاملی هنرمندان در بکارگیری از مقیاس های متفاوت برای تولید آثار هنری را نشان داد. در این بخش مشاهده شد که هنرمندان معاصر با توجه به ایده و مسایل پیرامونی مقیاس های متفاوتی را برای تولید آثار خود در نظر گرفتند، از همین حیث هنرمندان مفهومی تجربیات متفاوتی را در این باره رقم زدند. در بخش دوم اهمیت مواد (متریال) در هنر معاصر مورد بررسی قرار گرفت و به سیر تاریخی آن اشاره شد، اینکه چگونه هنرمندان با توجه به موقعیت زمانی و جغرافیایی از متریال های متفاوتی برای ساخت آثار هنری خود استفاده کرده اند و اینکه در هنر معاصر چه معیار‌هایی در بکارگیری متریال برای ساخت و ارایه آثار هنری حایز اهمیت است، همچنین اسلایدهایی از نمونه آثار هنری معاصر که با متریال‌های گوناگونی ساخته شده اند به نمایش در آمد.

 


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار