زروان روح بخشان، متولد 1357، تهران.
وی هنرمند، کیوریتور، عکاس، منتقد و مدرس هنر است، در سال 1382 از دانشگاه علم و فرهنگ تهران کارشناسی گرافیک و در سال 1385 کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرد. علاقه و زمینه ی کار او تاریخ و فلسفه ی هنر و نیز عکاسی بوده است. او عکسها و آثار خود را در بیش از 20 نمایشگاه گروهی و بین المللی به نمایش درآورده و نیز 6 نمایشگاه انفرادی هم در کارنامه‌ی خود دارد. او به عنوان کیوریتور، چندین نمایشگاه، کارگاه و نشست برگزار کرده که از آن جمله واقع گرا نمایی در سال 1390 و گشایش در سال 1392 است.
او در حال حاضر با رسانه ی عکاسی، چیدمان و هنر کتاب کار می کند و در کنار این درباره ی عرصه ی هنر معاصر تهران و ایران برای مجلات و نشریات متعدد می نویسد.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار