بررسی کتاب هنر معاصر ایران: ریشه‌ها، دیدگاه‌های نوین
پروژه ازدار در ادامه برنامه‌های خود نشستی را با عنوان بررسی کتاب "هنر معاصر ایران: ریشه‌ها، دیدگاه‌های نوین" برگزار خواهد کرد،  کتاب "هنر معاصر ایران: ریشهها، دیدگاههای نوین" نوشته دکتر حمید کشمیر شکن کتابی جامع از هنر ایران است که از زمان شکل‌گیری هنر اروپایی در دوره ناصرالدین شاه آغاز و به کمال‌الملک و شاگردانش رسیده سپس در ادامه به هنر مدرن و معاصر ایران میپردازد. این کتاب توسط چاپ و نشر نظر منتشر شده است.
این نشست بررسی کتاب هنر معاصر ایران با حضور دکتر حمید کشمیر شکن، جواد حسن جاني (فارق التحصيل فلسفه، منتقد و پژوهشگر) و زروان روح بخشان (فوق لسانس هنر، منتقد، كيوريتور و مدرس دانشگاه تهران و علم و فرهنگ)  و چند تن از اعضای چاپ و نشر نظر برگزار  شد.
 
دکتر حمید کشمیر شکن
حمید کشمیرشکن پژوهشگر و استاد دانشگاه لندن و عضو هیأت علمی مهمان در دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد و سردبیر فصلنامه‌ی دوزبانه (انگلیسی-فارسی) هنر فردا بوده است. وی از سال 1383 تا 1391 استاد مهمان در مرکز پژوهشی در دانشگاه آکسفورد بوده و دکترای تاریخ هنر را از دانشگاه لندن دریافت و سپس دو دوره فوق‌دکترا را در دانشگاه آکسفورد در سالهای 1383ـ1384 و 1387 با بورس آکادمی‏ بریتانیا گذرانده است. او همایش‌ها و گردهمایی‌های بین المللی متعددی را در باره هنر معاصر ایران و خاورمیانه مدیریت و برنامه ریزی کرده و در مقام مورخ و منتقد هنر کتاب‌ها و مقالات بسیاری را به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده و یا در همایش‏‌های بین‏‌المللی ارایه کرده است.
 
مقدمه‌ایی برکتاب هنر معاصر ایران: ریشه‌ها، دیدگاه‌های نوین
نویسنده: دکتر حمید کشمیر شکن
«هنرمندان ایرانی در حال خلق کردن شماری از تفکر برانگیزانه‌ترین و اندیشمندانه‌ترین آثار هنری جهان امروز ما بوده‌اند. هنر ایرانی در قرون بیستم و بیست و یکم با پیچیدگی، نوآوری و اندیشه ورزی، بینشی تازه را از فرهنگ و جامعه‌ای اریه می دهد که بسیار در غرب مورد بدفهمی قرار گرفته است.
در این بررسیِ جامع و نوین، حمید کشمیر شکن پویایی موجود در هنرمندان ایرانی و مواجهه ایشان با گذشته فرهنگی و نیز مسایلی چون معاصریت و خصوصیات فرهنگی را مورد توجه قرار می دهد. او ادعا می کند که سده بیستم، به طور مشخص، دوره ای شاخص در هنر و فرهنگ ایرانی را ثبت کرد. در این دوره بود که میراث سنت و مدرنیسم مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و روابط و دلمشغولی‌های هنری خود را به شکلی تفکیک ناپذیر با روابط ایدیولوژیک ظاهر کردند؛ روابطی که تا امروز نیز تداوم یافته است.»
 
نوشته‌هایی در باره کتاب توسط صاحبنظران بین المللی:
دکتر ونیشا پورتر (کیورتور هنر معاصر خاورمیانه، موزه بریتانیا)
«این اثر استادانه محصول پژوهشی عمیق است که با فصاحت غنای شگفت آور هنر مدرن و معاصر ایران را نشان می دهد. کشمیرشکن به شکلی روش مند روایتی جذاب، نموداری از توسعه گرایش‌های هنری، همراه با برجسته ساختن هنرمندان، جریان ها و مباحث کلیدی را بنا می کند و ما را به هنر امروز ایران که هنری بسیار متعهد است رهنمون می شود.»
پروفسور جیمز الن (دانشگاه آکسفورد)
«حمید کشمیرشکن کتابی بسیار جذاب، پرمعنی و برانگیزاننده اندیشه نوشته است که این اجازه را به ما می‌دهد تا برای اولین بار تاریخ هنر ایرانی را در طی 150 سال گذشته ردیابی کنیم و آنچه را در هنر امروز ایران حال وقوع است نیز درک کنیم.»
پروفسور حمید دباشی (دانشگاه کلمبیا)
«هنر معاصر ایران: دیدگاه‌هایی نوین کتابی الهام بخش است که مشابه آن را نمی توان یافت و یا نمونه‌ای بهتر از آن را سراغ گرفت. دکتر کشمیرشکن که استادی خبره همراه با دانشی دایره المعارفی از موضوع خود است، به عنوان مورخ توانای هنر معاصر ایران پدیدار گشته است.»


۲۰۱۹ پروژه‌های ازدار