در میان رسانه های ارتباط جمعی، تلویزیون بیشترین مخاطب را دارد و تاثیر بسیاری بر افکار، عادات و در کا زندگی اغلب مردم می گذارد. تلوزیون توامان منبع حقیقت و ابزار سرگرمی است. به همین دلیل عموما این دو مقوله یعنی حقیقت و سرگرمی باهمخلط می شوند، تا آنجا که گاه نمی دانیم و نمی فهمیم چه چیزی را به خورد ما می دهد و چه چیزی را بیرون می کشد. چنین است که در برابر صحنه های مختلف از اتفاقات بسیار مشابه، واکنش هایی تکراری نشان می دهیم؛ واکنش هایی که به سختی کنش خاصی را در برمی گیرند؛ همانی را که گفته می شود تکرار می کنیم و زنده می مانیم و از بودنمان لذت می بریم!
 


وقتی که اجساد ما رو دور تلویزیون پیدا کردن،
تمام اطلاعاتشون رو دوباره چک کردن،
و بعد، انسان شناسان فضایی،
قبول کردن که کاملا گیج شدن اما تمام دلایل انقراض اندوهناک ما رو خط زدن،
تا فقط یه دلیل باقی موند:
این گونه خودش رو این قدر سرگرم کرده که از بین رفته!
(این گونه تا حد مرگ خودش رو سرگرم کرده!)
،

بخش پایانی شعر "سرگرم تا حد مرگ" از آلبومی به همین نام اثر راجر واترز

متن: زروان روح بخشان | موسیقی: فریار مرتضوی - ادریس آبی | طبیب: محسن فاضل


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار