نمایشگاه های "در حال حاضر" با هدف بررسی وضعیت هنر و هنرمندان شهر ساری گردآوری شده است. این نمایشگاه ها نمای کلی از هنر ساری در مدیاهای مختلف را به نمایش در می آورد و با درکنار هم قرار دادن آثار، به وضعیت هر مدیا در شرایط و زمان حاضر در این شهر می پردازد.

این نمایشگاه به تهیه کنندگی گالری هامون ساری در همین گالری نیز برگزار شد.


۲۰۱۸ پروژه‌های ازدار